Gewoon Roelanda kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gewoon Roelanda, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gewoon Roelanda verstrekt. Gewoon Roelanda kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres


WAAROM GEWOON ROELANDA GEGEVENS NODIG HEEFT 
Gewoon Roelanda verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gewoon Roelanda uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG GEWOON ROELANDAGEGEVENS BEWAART 
Gewoon Roelanda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 
Gewoon Roelanda verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  r.bonder@kpnmail.nl. Gewoon Roelanda zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 
Gewoon Roelanda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gewoon Roelandamaakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gewoon Roelanda verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gewoon Roelanda op via  r.bonder@kpnmail.nl. Gewoon Roelanda is een website van Roelanda Bonder.

Gewoon Roelanda is als volgt te bereiken:
Post- /Vestigingsadres: Hoofdweg 94a 9422 AL  Smilde

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60271906
Telefoon: +31 (0)6 4601 4679

E-mailadres: r.bonder@kpnmail.nl